Welkom!
Filters
Zoeken

Hoorzorg

In Nederland wordt er geschat dat er ongeveer 1,5 miljoen mensen zijn die slechthorend of zelfs doof zijn, dit zijn naar schatting 1 op de 6 volwassenen. Gehoorproblemen kunnen zich op verschillende manieren uitten. Zo kan u slechthorend zijn of last hebben van oorsuizen, ook wel tinitus. Wanneer u zich niet laat behandelen aan gehoorproblemen kan dit leiden tot meer gezondheidsklachten. 
Belangrijk is het dan ook om op tijd in te grijpen en u te laten behandelen. 

Maar hoe weet u nu of u slechthorend bent?
Dat kunt u zelf toetsen door antwoord te geven op een aantal vragen;
- Heeft u het gevoel dat mensen altijd te zacht praten?
- Hoort u zichzelf vaak "wat zeg je" vragen?
- Gaat de televisie steeds harder?
- Wordt het steeds moeilijker om gesprekken op drukke plaatsen te volgen?
- Merkt u dat u geluiden zoals vogels, voetstappen of klokken niet meer hoort?
Heeft u nu op meerdere vragen 'ja' kunnen antwoorden, dan is het mogelijk dat u een verminderd gehoor heeft. Wij adviseren dan om een hoortest te laten uitvoeren. Onze audicien kan testen of en in hoeverre er sprake is van gehoorverlies of slechthorendheid bij u.