Welkom!
Filters
Zoeken

Tinnitus


Wanneer iemand aangeeft een hoortoestel te gebruiken denken we al snel dat dit is omdat de persoon een gehoorbeschadiging heeft. Dit hoeft zeker niet het geval te zijn.
In veel gevallen schaffen mensen een gehoorapparaat aan tegen tinnitus.

Misschien heeft u de benaming al wel eens horen vallen. Tinnitus wordt vaak omschreven als ‘oorsuizen’.
Per persoon is het heel verschillend wat men hoort of wat de exacte klachten zijn.

De volgende klachten vallen allemaal onder de noemer tinnitus/oorsuizen:
fluiten, zoemen, gesis, brommen of, suizen, of bijvoorbeeld piepen.

De ervaring leert dat voor de meeste mensen in dit geval een gehoorapparaat de beste oplossing is.
Dit is dan niet een gehoorapparaat om te zorgen dat het geluid harder is, maar een gehoorapparaat voorzien van een tinitusmaskeerder.
Wat een tinnitusmaskeerder doet is zorgen dat u het oorsuizen zo min mogelijk tot niet meer hoort.
Door exact af te stellen maakt de maskeerder een zogeheten tegengeluid. Dit geluid heft de tinnitus zo veel mogelijk op. Er zijn meerdere gevallen bekend waarbij mensen aangeven er zelfs helemaal geen last meer van te hebben bij het gebruik van deze type gehoortoestellen. Dat is toch een geweldige oplossing!
De maskeerder is in te stellen qua type geluid, volume, regelmatigheid enzovoort. Het hoortoestel wordt helemaal afgestemd op de persoonlijke situatie. Zo kijken we samen wat voor u het beste is.